Tomoe Miura

Tomoe Miura

Name:
Tomoe Miura
Date of Birth:
Jan. 20, 1990
Birthplace:
Shimomashiki, Kumamoto

Profile

Tomoe Miura began playing taiko at the age of five. She entered the Kodo Apprentice Centre in 2013 and became a Kodo member in 2016. On stage, Miura is mainly featured on taiko drums and in dance pieces. In 2015, she was the only junior member selected for the "Mystery" North America Tour, after which she took part in "Kodo Interactive Performances" and "Kodo Special Performances on Sado Island" in Japan and a tour to Bali, Indonesia. In 2016, Miura toured in Europe with "Mystery" and in Japan with "Kodo One Earth Tour: Spiral" and "Kodo Interactive Performances." In "Spirited Summer" in Asakusa, she was featured as a dancer in Lantern and delivered an emotional performance.

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top