Koki Miura

Koki Miura

Name:
Koki Miura
Date of Birth:
Oct. 7, 1992
Birthplace:
Yachiyo, Chiba

Profile

Koki Miura was a member of a taiko club during his high school years, and then entered the Kodo Apprentice Centre in 2011. In 2013, as a junior member he was chosen to perform Akatsuki, the solo opening number in the “Amaterasu" production. He became a Kodo member in 2014. On stage, he is featured mainly on taiko drums and in dance pieces. He has steadily gained experience through performances in Japan and on international tours. He uses his entire body to drum powerfully and move dynamically, yet he also shows a talent for more subtle forms of expression during dance pieces. In 2016, Miura was featured as an O-daiko soloist in "Spirited Summer" and the "Kodo School Workshop Performance" tour.

Kodo Blog: Koki Miura

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top