Yoko Fujimoto Distinguished Member

Yoko Fujimoto

Name:
Yoko Fujimoto
Date of Birth:
July 23, 1952
Birthplace:
Shinjuku, Tokyo

Profile

Yoko Fujimoto joined Sado no Kuni Ondekoza in 1976, and went on to become a founding member of Kodo when it formed in 1981. After three years as a performer, she stepped down from the stage to edit the monthly Kodo Japanese-language newsletter and act as an instructor to the apprentices. In 1989, Fujimoto began to sing again and has been a principal vocalist with Kodo ever since. In addition to Kodo, she performs in a range of solo and small-group projects, including "Ninin-Angya" with Yoshikazu Fujimoto and "Hanayui" with Kodo's Chieko Kojima & Okinawan dancer Mitsue Kinjo. Since 1998, Fujimoto has led "Voice Circle" workshops, one of her self-proclaimed "life works." In 2008, she released her first solo album, "morisa komorisa." She became a Kodo Distinguished Member in 2012, and began producing her own solo projects that the same year. In 2014, her second solo album, "Yamazu Megurumo," was released. In 2016, Fujimoto joined local musicians on Sado Island to launch a new performance project, "Puremu."

Kodo Photo Gallery: Yoko FujimotoKodo Blog: Yoko Fujimoto

Yoko Fujimoto | morisa komorisa

morisa komorisa on iTunes Storemorisa komorisa on CD Baby

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top