Tomohiro Mitome

Tomohiro Mitome

Name:
Tomohiro Mitome
Date of Birth:
Aug. 17, 1970
Birthplace:
Adachi, Tokyo

Profile

Tomohiro Mitome began playing taiko with a local group in his hometown when he was five. He entered the Kodo Apprentice Centre in 1989 and became a Kodo member in 1990. Making his debut as an O-daiko (big drum) soloist on Kodo's 1997 "One Earth Tour," Mitome has long been regarded as the group's spiritual pillar on stage. From 2012, Mitome dedicated himself to the inaugural role of Kodo Ensemble Leader for four years. Known for his precise technique and attention to every single beat of the drum, he continues to broaden his activities through solo and small-group performances, as well as workshop instruction — all while remaining devoted to training Kodo's next generation of performers at the Kodo Apprentice Centre.

Kodo Photo Gallery: Tomohiro MitomeKodo Blog: Tomohiro Mitome

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top