Kenta Nakagome

Kenta Nakagome

Name:
Kenta Nakagome
Date of Birth:
June 1, 1985
Birthplace:
Tokyo

Profile

Kenta Nakagome entered the Kodo Apprentice Centre in 2004 and became a Kodo member in 2007. On stage, he predominantly plays taiko, showing his unique prowess through drum solos in pieces such as O-daiko and Yatai-bayashi. He is an orthodox taiko player whose powerful, energetic performances make him a favorite with audiences across the globe. At "Earth Celebration 2015," Nakagome appeared in a special live painting performance entitled "Flame" alongside illustrator Seitaro Kuroda and drummer Tatsuya Nakamura. In 2016, he made his directorial debut at Earth Celebration's opening night "Kodo Village Concert" and he has recently demonstrated a flair for composing, too.

Kodo Photo Gallery: Kenta NakagomeKodo Blog: Kenta Nakagome

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top