Jun Jidai

Jun Jidai

Name:
Jun Jidai
Date of Birth:
June 20, 1992
Birthplace:
Yachiyo, Chiba

Profile

Jun Jidai was a member of a taiko club during his high school years, and then entered the Kodo Apprentice Centre in 2011. In 2013, he was chosen to perform in some of the main pieces in the “Amaterasu" production despite being a junior member. He became a member of Kodo in 2014. On stage, he is featured mainly on taiko drums and in dance pieces. In the "Mystery" production, he was selected to perform one of the main roles in the climactic piece, Yatai-bayashi, while in “Eternity," he rose to a new challenge: contemporary dance. He is a captivating taiko player who performs with both precision and ease.

Kodo Blog: Jun Jidai

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top