[THIS WEEKEND] Kodo “Tsuzumi” Japan Tour Finale Performances in Kashiwazaki (Sold Out) and Shibata, Niigata