"Kodo One Earth Tour 2016: Spiral" Japan Tour

Kodo One Earth Tour

Step into the world of Kodo, created by our past, our present, and our dedication to the future of taiko performing arts.

"Spiral" will showcase the perpetual creative evolution of taiko performing arts ensemble Kodo under the direction of Artistic Director Tamasaburo Bando. Following its premiere in Aug. 2016 at Suntory Hall in Tokyo, as one of three Kodo 35th Anniversary Commemorative Concerts, "Kodo One Earth Tour 2016: Spiral" will tour throughout Japan for the rest of the year.

Performers:
[Aug. 19, Sep.–mid. Nov.]
Mitsuru Ishizuka, Kenta Nakagome, Eri Uchida, Maya Minowa, Shogo Komatsuzaki, Yuta Sumiyoshi, Jun Jidai, Ryoma Tsurumi, Kengo Watanabe, Ryotaro Leo Ikenaga, Hayato Otsuka, Reo Kitabayashi, Tomoe Miura, Koharu Ido, Kodai Yoshida

[Nov. 23–Dec.]
Yuichiro Funabashi, Masayuki Sakamoto, Kenta Nakagome, Eri Uchida, Maya Minowa, Shogo Komatsuzaki, Jun Jidai, Ryoma Tsurumi, Kengo Watanabe, Ryotaro Leo Ikenaga, Hayato Otsuka, Reo Kitabayashi, Tomoe Miura, Koharu Ido, Koji Miyagi

*Cast is subject to change without notice.

Top