Dedication Dance at Rokuharamitsuji Temple 1050th Anniversary Buddhist Memorial Service

A Kodo ensemble will accompany Tamasaburo Bando for a dedication dance during the Buddhist Memorial Service (Nov. 16-24) to commemorate the 1050th anniversary of the founding of Rokuharamitsuji Temple in Kyoto's Higashiyama Ward.

Dedication Dance at Rokuharamitsuji Temple 1050th Anniversary Buddhist Memorial Service

November 16 (Sat) Rokuharamitsuji Temple, Higashiyama Ward, Kyoto

Dedication:
Tamasaburo Bando, Kodo (Yoshikazu Fujimoto, Motofumi Yamaguchi, Yuichiro Funabashi, Mitsuru Ishizuka, Kenta Nakagome, Rai Tateishi, Masato Fukushima)
Time:
From 14:00
Price:
Free Admission
Inquiries:
Rokuharamitsuji Temple Tel. 075-561-6980 (Office)
Top