Yoshikazu Fujimoto Solo Activity
Kodo's Yoshikazu Fujimoto with Seiro Taiko "sato-oto" Mini Concert at Niigata Airport Festival

Yoshikazu Fujimoto will perform at the Niigata Airport Festival (Niigata Kuko Raku Raku Soratabi Matsuri) with Seiro Taiko "sato-oto."

The festival begins at 2:00 pm and as well as a mini taiko concert, there will be street performers, a magic show, and the chance to try on different airline uniforms for a commemorative photograph.

We hope to see you there!

Kodo's Yoshikazu Fujimoto with Seiro Taiko "sato-oto" Mini Concert

July 21 (Sat) 20:00 – 20:40

Niigata Airport Center Plaza

Appearing:
Seiro Taiko sato-oto, Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
Venue Address:
Niigata Airport, 2350-4 Hamamatsu-cho, Higashi Ward, Niigata City
Presenter:
Niigata Airport Planning Convention
Inquiries:
Niigata Airport Planning Convention Email: ni-kuko@yo.rim.or.jp
Top