Guest Appearance in TV Niigata 30th Anniversary Thanksgiving TeNY Fair - Niigata Ichiban

Kodo will appear in a special event to celebrate the 30th anniversary of TeNY (Television Niigata Network Co.,Ltd.).

TV Niigata 30th Anniversary Thanksgiving TeNY Fair - Niigata Ichiban

November 21 (Sun)

Special Stage, Niigata-shi Sangyo Shinko Center, Jumoku, Chuo Ward, Niigata City

Appearing:
Eiichi Saito, Takeshi Arai, Kazuki Imagai, Masaru Tsuji, Yuichiro Funabashi, Yoshie Sunahata, Yosuke Oda, Masayuki Sakamoto, Kenta Nakagome, Tsuyoshi Maeda, Hiroko Shimauchi, Eri Uchida
Time:
12:40 - 13:30
Inquiries:
TeNY TV Niigata 025-283-1111
Top