“Kodo One Earth Tour 2020: Tsuzumi”
Dec. 17 (Thu)–20 (Sun), 2020 Bunkyo Ward, Tokyo