Yosuke Oda

Yosuke Oda

Name:
Yosuke Oda
Date of Birth:
April 4, 1980
Birthplace:
Ito, Wakayama

Profile

Yosuke Oda entered the Kodo Apprentice Centre in 1999 and became a Kodo member in 2003. A featured Miyake soloist since his early days with Kodo, Oda has gone on to take center stage in iconic pieces such as O-daiko and Yatai-bayashi. He made his directorial debut in 2012, and has recently shown a flair for composing, creating taiko and dance pieces as well as music and lyrics. In 2013 & 2015, Oda portrayed the role of Susano'o in the "Amaterasu" performances, and his powerful drum solo is featured in the climax of Kodo's latest One Earth Tour production, "Chaos."

Kodo Photo Gallery: Yosuke OdaKodo Blog: Yosuke Oda

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top