Tsuyoshi Maeda

Tsuyoshi Maeda

Name:
Tsuyoshi Maeda
Date of Birth:
Aug. 28, 1986
Birthplace:
Kobe, Hyogo

Profile

Tsuyoshi Maeda entered the Kodo Apprentice Centre in 2005 and became a Kodo member in 2008. He stands out as a versatile, all-round performer who plays taiko drums, bamboo flute, koto (harp), and metal percussion instruments. He shows flair for direction, creating dynamic programmes for "Kodo School Workshop Performances," the Shiroyama Concerts at "Earth Celebration," and "Spirited Summer" in 2016. Recently, he continues to explore new possibilities with his compositions, as demonstrated by his captivating melodic pieces Yomichi, Yogiri, Asayake Gumo, and Katarai.

Kodo Photo Gallery: Tsuyoshi MaedaKodo Blog: Tsuyoshi Maeda

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top