Kitamaesen Co., Ltd., Otodaiku Co., Ltd.
Staff Members

Takao Aoki

President

Takuro Susaki

Atsushi Sugano

Yasuko Honma

Taro Nishita

Kazuyuki Sato

Yoshie Abe

Kazuko Arai

Takeshi Arai

Naomi Iseki

Kazuki Imagai

Ryoko Iwamoto

Erika Ueda

Yoshiaki Oi

Mariko Omi

Masafumi Kazama

Shingo Kawamura

Yui Kawamoto

Minako Goto

Miwa Saito

Yuko Shingai

Tatsuya Dobashi

Nobuyuki Nishimura

Toshiaki Negishi

Mitsunaga Matsuura

Narumi Matsuda

Top