Masaya Koike

Masaya Koike

Name:
Masaya Koike
Date of Birth:
Apr. 22, 1993
Birthplace:
Yokohama, Kanagawa

Profile

Masaya Koike began playing taiko when he was twelve and was an active member of his local taiko group throughout his teenage years. He entered the Kodo Apprentice Centre in 2013 and became a Kodo member in 2016. On stage, Koike is mainly featured on taiko drums, bamboo flutes, and metal percussion instruments. He is known for his emotive eyes and charismatic performances playing chappa abroad through the "DADAN" Brazil tour and special event performances in Vietnam and Korea. Wherever he goes, he always brightens the mood with his humor and cheerful disposition.

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top