Kengo Watanabe

Kengo Watanabe

Name:
Kengo Watanabe
Date of Birth:
Sep. 25, 1993
Birthplace:
Niigata City

Profile

Active in his local taiko group during his teens, Kengo Watanabe first saw Kodo perform when he was sixteen years old. He entered the Kodo Apprentice Centre in 2012, and became a Kodo member in 2015. On stage, he is featured mainly on taiko drums. While a junior member, Watanabe was featured in the powerhouse piece Tomoe during the 2014 Spain & France performances of "DADAN." The following year he was selected for the coveted center position in the iconic piece Miyake at the "Earth Celebration 2015" Shiroyama Concerts. Watanabe is a young performer who shows prowess at playing large taiko drums with fine form and a sturdy core.

Kodo Blog: Kengo Watanabe

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top